• Τηλ: 210.6233289

Triantis Real Estate & Architecture

MOTO ENG

 facebook icon   en   el

Συμβουλές

Η συνεργασία με ένα επίσημο Μεσιτικό γραφείο είναι απαραίτητη καθόσον αυτό σας διασφαλίζει την εχεμύθεια στην πώληση/ενοικίαση και αγορά ενός ακινήτου. Το γραφείο ελέγχει τους υποψήφιους αγοραστές/ενοικιαστές και προφυλάσσει τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενες ενοχλήσεις για διάφορους λόγους, ενημερώνοντάς τον μόνο όταν πρόκειται για σοβαρό πελάτη. Η υπόδειξη ή ανάθεση ακινήτου να…
Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το γραφείο ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15, 4ος όροφος τηλ. 3228500 ή www.pomida.gr. Εμείς σας παραθέτουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές που πρέπει να λάβετε υπόψη. 
Η αγορά ενός ακινήτου, οικοπέδου ή διαμερίσματος, παραμένει ακόμα και σήμερα το όνειρο πολλών ανθρώπων για το οποίο μοχθούν μια ολόκληρη ζωή.Προτού αγοράσετε το ακίνητο μελετήστε αν πληρεί τα παρακάτω κριτήρια: