• Τηλ: 210.6233289

Triantis Real Estate & Architecture

MOTO ENG

 facebook icon   en   el

Υπηρεσίες

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

  • Μελέτη & Επίβλεψη Αρχιτεκτονικών έργων
  • Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια και Πολεοδομικές Μελέτες
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Κατασκευή Βιοκλιματικών Κτιρίων
  • Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων
  • Υποστήριξη Διαδικασίας Ένταξης σε Προγράμματα Χρηματοδότησης
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου


Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα καθώς και στο Εξωτερικό.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προτάσεις Κατασκευών Αρχιτεκτονικό Γραφείο »