• Τηλ: 210.6233289

Triantis Real Estate & Architecture

anathesi el

 facebook icon   en   el

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 06:24

Συνεργασία με μεσιτικά γραφεία / εταιρείες

1342765521 Bulb2Η συνεργασία με ένα επίσημο Μεσιτικό γραφείο είναι απαραίτητη καθόσον αυτό σας διασφαλίζει την εχεμύθεια στην πώληση/ενοικίαση και αγορά ενός ακινήτου. Το γραφείο ελέγχει τους υποψήφιους αγοραστές/ενοικιαστές και προφυλάσσει τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενες ενοχλήσεις για διάφορους λόγους, ενημερώνοντάς τον μόνο όταν πρόκειται για σοβαρό πελάτη. Η υπόδειξη ή ανάθεση ακινήτου να προτιμάτε να γίνεται με έγγραφη εντολή στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου, του ιδιοκτήτη και συνιδιοκτητών καθώς και η αμοιβή που συμφωνήθηκε.

Εντολές Αγοράς - Ενοικίασης Ακινήτου
Οι εντολές διακρίνονται σε Απλές και Αποκλειστικές
Οι Απλές Εντολές δεν έχουν χρονικό περιορισμό και ο ιδιοκτήτης δύναται να υπογράψει όσες θέλει σε διάφορα κτηματομεσιτικά γραφεία/εταιρείες. Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποιο εκ τούτων ολοκληρώσει την πώληση/ενοικίαση.
Οι Αποκλειστικές εντολές είναι οι συνηθέστερες και αποδοτικότερες καθόσον έχουν ισχύ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , στο οποίο το κτηματομεσιτικό γραφείο έχοντας εξασφαλίσει την αποκλειστικότητα, αναλαμβάνει τη δυναμική προβολή και προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου σε κάθε μέσο (Πελατολόγιο-Ημερήσιο και Περιοδικό τύπο- Διαδίκτυο) χωρίς επί πλέον επιβάρυνση του ιδιοκτήτη, πέραν της αρχικά συμφωνηθείσας αμοιβής

Μεσιτική Αμοιβή
Μεσιτική αμοιβή από ιδιοκτήτες για την πώληση ακινήτου

Προμήθεια 2%+ 21% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Αττικής.
Προμήθεια κατόπιν συμφωνίας+ 21% ΦΠΑ για την πώληση του ακινήτου όταν τούτο βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής.

Μεσιτική αμοιβή από αγοραστές ακινήτου

Προμήθεια 2%+ 21% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου όταν τούτο βρίσκεται στο Νομού Αττικής.
Προμήθεια κατόπιν συμφωνίας+ 21% ΦΠΑ για αγορές ακινήτων εκτός Νομού Αττικής.

Μεσιτική αμοιβή σε μισθώσεις ακινήτων

Από τους ιδιοκτήτες κατοικιών, προμήθεια ίση με το ένα (1) μίσθωμα+ 21% ΦΠΑ για την ενοικίαση του ακινήτου.
Από ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων προμήθεια ίση με ένα (1) μίσθωμα+ 21% ΦΠΑ και 2% +21% επί του αέρα.

Μεσιτική αμοιβή από μισθωτές ακινήτων

Προμήθεια από 50% έως ένα (1) μίσθιο ανάλογα με τη διάρκεια της μίσθωσης και μέγεθος του μισθίου+ 21%ΦΠΑ για κατοικίες.
Προμήθεια ένα (1) μίσθωμα+ 21%ΦΠΑ και 2%+ 21%ΦΠΑ στον αέρα για τις επαγγελματικές μισθώσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ. Μην καταβάλλεται προκαταβολές ή αμοιβές για να σας υποδείξουν ακίνητα για αγορά ή ενοικίαση. Η πληρωμή του μεσίτη γίνεται εξ ολοκλήρου με την υπογραφή οριστικού συμβολαίου ή κατά το ήμισυ όταν υπογραφεί συμβολαιογραφικό προσύμφωνο.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αγορά Ακινήτου